Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020

Γ. Κοντογιώργης, Είμαστε ιδιώτες - υπήκοοι μιας εκλόγιμης μοναρχίας

Γ. Κοντογιώργης: Είμαστε
ιδιώτες, υπήκοοι μιας εκλόγιμης μοναρχίας και όχι πολίτες της αντιπροσώπευσης ή της δημοκρατίας.
Ένα μάθημα ελευθερίας
Δεν υπάρχουν σχόλια: