Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012

Η Ελλάδα μετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012


Η Ελλάδα μετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012. Είναι επείγον η Ελλάδα να ανασυγκροτηθεί (το πολιτικό σύστημα, το κράτος, η νομοθεσία) και η πολιτική τάξη να ανακτήσει λαϊκή νομιμοποίηση έτσι ώστε να ξαναγίνει συνομιλητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς παράγοντα. Απαιτείται η ριζική αναθεώρηση των στρατηγικών στόχων της χώρας, προκειμένου να είναι σε θέση να αξιώσει μια συνολική αναδιαπραγμάτευση των επαχθών για την κοινωνία και τη χώρα όρων του μνημονίου. Το μνημόνιο οφείλει να αποβλέπει στην εκ βάθρων εξάλειψη της κομματοκρατίας, του δυναστικού και ιδιοποιημένου κράτους και όχι στη συντριβή της κοινωνίας των πολιτών.