Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016

Πέμπτη 4 Αυγούστου 2016

Γ.Κοντογιώργης, Με τη δύναμη της αλήθειαςΓ.Κοντογιώργης, Με τη Δύναμη της Αλήθειας. Το πολιτικό σύστημα που δεν μπορεί ή δεν θέλει να μεταρρυθμισθεί είτε καταρρέει είτε ανατρέπεται. 03/08/2016