Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020

Γ. Κοντογιώργης, Παρουσίαση του Γ’ τόμου του Ελληνικού Κοσμοσυστήματος (Βυζάντιο)

Παρουσίαση του Γ΄ τόμου του Ελληνικού Κοσμοσυστήματος, που καλύπτει τη βυζαντινή περίοδο της οικουμενικής κοσμόπολης, σε διαδικτυακή εκδήλωση στις 21.9.2020, την οποία διοργάνωσε η Ακαδημία Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: