Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

Γιώργος Κοντογιώργης, Τα όρια και η αισθητική του πολιτικού λόγου. Η περίπτωση του δημάρχου Θεσσαλόνίκης

Γιώργος Κοντογιώργης, Τα όρια και η αισθητική του πολιτικού λόγου. Η περίπτωση του δημάρχου Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: