Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015

«Δημοκρατία και πόλη», επιστημονική ημερίδα στο Πάντειο              

                                                                                                                 
Πάντειο Πανεπιστήμιο
 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων &Ευρωπαϊκών            Association Europeénne   des Enseignants         Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
    
Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
                                    «Δημοκρατία και πόλη»
Ομιλητές:
Στέλιος Περράκης, Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών, Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών Σχέσεων   
                                      και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Παντείου Πανεπιστημίου
Γιώργος Κοντογιώργης, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, πρώην Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου
Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης, Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Κοσμήτωρ   Φιλοσοφικής Σχολής, Πρόεδρος Φ.Σ. «Παρνασσός»
Μαρία Ντούρου-Ηλιοπούλου, Καθηγήτρια Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσεως Πανεπιστημίου Αθηνών
Κωνσταντίνα-Νάντια Σερεμετάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου   Πελοποννήσου
Κυριάκος Σουλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Επιστημονικός   Συνεργάτης-Επισκέπτης Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Μιχαήλ Φωστηρόπουλος, BSc (Hons) Sociology/Economics, MSc Shipping, Trade and Finance, City University, London, UK,  Διευθυντής της Εταιρείας Almi Tankers S.A.
 Συντονιστής:
Αλέξανδρος Δάμπας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών Παντείου Πανεπιστημίου
Παρασκευή   24   Απριλίου   2015,  ώρα 10 π.μ.,
Αίθουσα Τελετών Παντείου Πανεπιστημίου  (Λεωφ. Συγγρού 136)
          
                                         
Είσοδος ελεύθερη
                       
                              

Δεν υπάρχουν σχόλια: