Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

Γ. Κοντογιώργης, Το "κράτος" του Καποδίστρια. Μια συγκριτική αποτίμηση σε σχέση με την απολυταρχία της εποχής και το κράτος έθνος

Δημοσιεύθηκε στο Επιστημονικό Περιοδικό της Ακαδημίας Θεσμών και Πολιτισμών Πάπυροι τόμος 3, 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια: