Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018

Γ.Κοντογιώργης, "Μαθήματα από το Βυζάντιο". Οι φετεινές διαλέξεις μου στο Ιδρυμα Θεοχαρακη


Οι φετεινές διαλέξεις του Γιώργου Κοντογιώργη στο Ίδρυμα Θεοχαράκη συνεχίζουν την περσινή θεματική για το Βυζάντιο. Στη σειρά των διαλέξεων που αρχίζουν την προσεχή Τρίτη 11 Δεκεμβρίου, θα αναζητήσει μέσα από τα βυζαντινά κείμενα απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν τόσο στον χαρακτήρα του όσο στη σχέση του με τον ελληνισμό, τη Δϋση, την Ανατολή και τους νεότερους χρόνους.   
 "Μαθήματα από το Βυζάντιο".
" Το Βυζάντιο όπως το είδαν οι Βυζαντινοί. Το Βυζάντιο, η Δύση, η Ανατολή και οι νεότεροι χρόνοι χρόνοι. Το Βυζάντιο, οι Αρχαίοι και εμείς".

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
Ημερομηνίες διαλέξεων: 11, 18/12/2018 και 8, 15, 22, 29/1/2019


Δεν υπάρχουν σχόλια: