Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Γιώργος Κοντογιώργης, Παιδεία και πολιτικό σύστημα, 4/5/2018Γιώργος Κοντογιώργης, Παιδεία και πολιτικό σύστημα, διάλεξη στον χώρο πολιτικής και πολιτισμού Ρήγας Βελεστινλής, Ξενοφώντος 4, πλ. Συντάγματος (4/5/2018).  Η παιδεία σήμερα είναι η καθεστωτική παιδεία της αιρετής μοναρχίας. Και η παιδεία στην Ελλάδα είναι η παιδεία της εκφυλισμένης εκδοχής της αιρετής μοναρχίας, της δυναστικής κομματοκρατίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: