Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Γ.Κοντογιώργης, Ποια πολιτική παιδεία στο σχολείο του 21ου αιώνα. Για μια επανάσταση στο πεδίο της γνώσης (5/5)Γ.Κοντογιώργης, Ποια πολιτική παιδεία στο σχολείο του 21ου αιώνα. Για μια επανάσταση στο πεδίο της γνώσης (5/5). Συνέντευξη στον Γ.Α. Τσιπά, 7.2.2017

Δεν υπάρχουν σχόλια: