Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Γ.Κοντογιώργης, Ποια πολιτική παιδεία στο σχολείο του 21ου αιώνα. Για μια επανάσταση στο πεδίο της γνώσης (4/5)
Γ.Κοντογιώργης, Ποια πολιτική παιδεία στο σχολείο του 21ου αιώνα. Για μια επανάσταση στο πεδίο της γνώσης (4/5) Συνέντευξη στον Γ.Α. Τσιπά στις 7/2/2017

Δεν υπάρχουν σχόλια: