Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

Γ.Κοντογιώργης, Η Ελλάδα δεσμώτης του καθόλα αναχρονιστικού και γι'αυτό έκφυλου πολιτικού συστήματος της μοναρχευομένης ολιγαρχίας
Γ.Κοντογιώργης, Η Ελλάδα δεσμώτης του καθόλα αναχρονιστικού και γι'αυτό έκφυλου πολιτικού συστήματος της μοναρχευομένης ολιγαρχίας
"Με τη δύναμη της αλήθειας", Διάλογος με τον Θεοφάνη Κωφίδη, στις 18.2.2017

Δεν υπάρχουν σχόλια: