Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

Γ.Κοντογιώργης, Προεισαγωγικά στο ζήτημα της εξέλιξης. Ο κόσμος δεσμώτης των δυνάμεων του παρελθόντος σύρεται δυσμενώς στο μέλλον
Γ.Κοντογιώργης, Προεισαγωγικά στο ζήτημα της εξέλιξης. Ο κόσμος δεσμώτης των δυνάμεων του παρελθόντος σύρεται δυσμενώς στο μέλλον
"Με τη δύναμη της αλήθειας", Διάλογος με τον Θεοφάνη Κωφίδη, στις 17.2.2017

Δεν υπάρχουν σχόλια: