Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

Θέματα προς διαπραγμάτευση. Μάθημα: Δημοκρατία και αντιπροσώπευση. Θεωρία και πράξη

Η δημοκρατία ως ελευθερία. Θέματα προς διαπραγμάτευση
1) Η ελευθερία ως αυτονομία. Ελευθερία και δικαιώματα. Ελευθερία και ιδιοκτησία. "Ελευθερία των νεοτέρων", "ελευθερία των αρχαίων".
2) Η δημοκρατία, η αντιπροσώπευση και το πολιτικό σύστημα της εποχής μας. Διαφορές.
3) Ελευθερία και πολιτεία. Ποιά ελευθερία θεραπεύει κάθε πολιτεία;
4) Η δημοκρατική ιδιεολογία στην πόλη κράτος
5) Η δημοκρατία στην περίοδο της οικουμένης
6) Τύποι πολιτειότητας. Υπάρχει μόνο ένας τύπος πολίτη ή περισσότεροι; Και ποιά η σχέση πολίτη και πολιτείας; (Από το βιβλίο. Πολίτης και πόλις. Έννοια και τυπολογία της πολιτειότητας. Εκδόσεις Παπαζήση)

Δεν υπάρχουν σχόλια: